Med anledning av Corona

Med anledning av Corona

Med anledning av Corona

Vi vill bidra till att samhället fortsätter att fungera på bästa möjliga sätt trots rådande coronakris, även om vi alla just nu behöver vidta extraordinära åtgärder. Vi vill gärna hjälpa dig med din verksamhet för att minimera skadeverkningarna av pandemin på det sätt vi kan bäst – med kunskaper om, och insatser inom, det organisatoriska området.

Det rådande läget innebär stora påfrestningar på organisationer och utmaningar för både ledare och medarbetare. Vi bistår gärna med vad det innebär för er med kommunikativa utmaningar, hantering av nytillkomna medarbetarfrågor eller genomförande förändringar i verksamheten på kort och lång sikt.

Våra tjänster såsom rådgivning inom arbetsrätt, kommunikation och planering av verksamhetsförändring, kan vi med dagens teknik genomföra digitalt.

Välkommen att kontakta oss för dina små eller stora frågor,

Mona Beckman och Gustaf Aschan

 

mona.beckman@logan.se 070-795 00 20

gustaf.aschan@logan.se  076-198 98 99

Känner du några som skulle passa ännu bättre? Berätta det för dem.

Stockholm

Grev Turegatan 13B
114 46 Stockholm Vägbeskrivning hello@logan.se Se sida 

Teamtailor

Rekryteringsverktyg från Teamtailor