Våra tjänster

Coaching

Connect

Varje organisation behöver ett ständigt inflöde av ny kunskap och inspiration för att klara sina mål, kommunicera bättre eller bli mer attraktiv för medarbetare. Vi på Logan erbjuder utveckling, konsultativ rådgivning och utbildning som riktar sig till såväl ledningsgrupper som till enskilda chefer eller medarbetare. 

Vår Logan-metod inleds med en behovsanalys som följs av en kundanpassad lösning. Resultatet som vi når tillsammans är oftast det som ger den riktiga känslan av utveckling i vardagen. 


Team- och Kommunikationsutveckling med DISC  

Många företag har valt ett neutralt kommunikativt språk - DISC-språket - för att kommunicera framgångsrikt och mindre konfliktladdat. Det är mest känt genom sin relativt enkla indelning i röda, gula, gröna och blåa beteenden. DISC-analys används för att utveckla självkännedom och kommunikation. Resultatet används för att få en ökad förståelse för människors sätt att interagera. Verktyget är kraftfullt i individ-, ledarskaps- och teamutveckling. Det upplevs verklighetsnära och kan omsättas direkt i vardagens möten. Under våra utbildningstillfällen varvas intensiva teoretiska övningar med nyttiga och roliga. 


Coaching 

Coaching innebär att den som coachas får svara på frågor för att sedan själv hitta svaret på hur att nå sina mål. Våra coachingprogram är alltid individ anpassade och kan variera mellan tre tillfällen upp till årslånga program. 


Utveckling av chefer och ledare

Som erfaren chef kan du behöva fylla på din verktygslåda och uppdatera dina kunskaper.  Nya chefer söker kanske en grundläggande förståelse för sitt ansvar när det gäller olika dimensioner av chefsrollen. Vi skräddarsyr workshops, chefsutbildningar och utvecklingsprogram individuellt anpassade för era behov och målsättningar. 

 

HR-konsult

Våra HR-konsulter kan snabbt och affärsmässigt ta sig an era utmaningar inom personalledande frågor. Ni väljer om HR-konsulten behövs för kortare punktinsatser, på timbasis eller under ett par dagar i veckan alternativt på plats. 

Connect

Connecta med oss för att hålla dig uppdaterad med nya jobb.

Alla jobb 

Stockholm

Grev Turegatan 13B
114 46 Stockholm Vägbeskrivning hello@logan.se Se sida

Teamtailor

Karriärsida från Teamtailor