Våra tjänster

Omställning – Omorganisation

Connect

Omställning – Omorganisation med avveckling av medarbetare


Ett råd från oss i dessa tider till verksamheter är att rusta alla chefer i tid inför en omställning. En tidig kontakt med Logan bidrar till en bättre process utan att organisationen tappar fart men ger energi till de som skall vara kvar. Nästan alla upplever ett uppsägningsbesked som svårt. Den berörda känner sig bortvald och sämre än de som får vara kvar i företaget och det kan uppstå skuldkänslor hos dem som är kvar. I en omställning blir det många frågor att ge svar på och reaktioner att bemöta, allt ifrån passivitet, ilska med hårda ord till sorg med tårar. För en chef är det viktigt att vara rustad för att hantera situationerna. Logan är naturligt en mer neutral part än cheferna eftersom vi står utanför själva beslutet. Vi kan bidra med projektledning genom hela omställningsprocessen.

Hur går en omställning till?

Omställning är ett annat ord för förändring och anpassning. Här menar vi uppsägningar, avvecklingar, nedläggningar eller organisationsförändringar som innebär att personal måste sägas upp. I dag sker omställningar ständigt i svenska företag, men det innebär också att samtidigt som man säger upp i vissa delar av företaget kan det i andra delar uppstå behov av rekrytering.

Två viktigaste ingredienserna i receptet:

  • En bra omställningsplanering ger fördelar för alla – planera noggrant, vad ska göras, när i tid och informera, informera, informera även om det inte finns något nytt att säga.
  • Se framåt – vad skall bli det nya. Få med hela företaget och se framåt – fokusera på dem som är kvar i organisationen.


Omställning med uppsägningar steg för steg:

Företagsledningen beslutar att genomföra en omorganisation med personalförändringar.  Det kan till exempel bero på ett minskat resultat, yttre kris, behov av effektivisering eller förändring av verksamhetsinriktning. Omställningen är ett faktum och uppsägningar krävs.

Fackliga förhandlingar inleds, varje steg i processen såsom turordning, omplacering, riskbedömning hanteras. Chefer rustas och utbildas och ansvar fördelas.

Plan för kommunikation med frågor & svar  Vad innebär omorganisationen/neddragningen för mig? Hur ser tidplanen ut och vilka möjligheter finns?  Vad händer med företaget sedan?

Företagsledningen informerar alla medarbetare om planen för Omorganisation med personalförändringar.

Cheferna håller uppsägningssamtal med berörda medarbetare. Uppföljning sker för en värdig och respektfull hantering genom hela den jobbiga tiden.

En grupp ur företagsledningen håller fokus framåt på medarbetarna som stannar kvar och vad som ska bli det nya. Verksamheten behöver ha positiv energi framåt trots det känslomässigt svåra i situationen.

Avtackningen för de som slutar är en viktig ritual som du minns genom hela livet – uppmärksamma dem som går vidare och ge möjlighet till kollegorna att säga hejdå och på återseende.

Uppsagda medarbetare kan få individuellt stöd med Coaching Next Step. Med sin coach gör den uppsagda medarbetaren en kompetenskartläggning och utforskar karriärmöjligheter för att paketera sig på nytt med målet att komma vidare till nya möjligheter.

 


Connect

Connecta med oss för att hålla dig uppdaterad med nya jobb.

Alla jobb 

Stockholm

Grev Turegatan 13B
114 46 Stockholm Vägbeskrivning hello@logan.se Se sida

Teamtailor

Karriärsida från Teamtailor