Mona Beckman

Mona Beckman

MonaBeckman Consulting AB

Mål och resultatdriven HR-konsult/ledarskapsutvecklare/rekryterare.

Mona har en lång och bred erfarenhet inom framför allt strategiskt HR-arbete men även som yrkesverksam inom medier och reklam. I alla uppdrag utgår Mona från företagets affärsmål och strategier och kopplar dem tydligt till HR-processerna.

Urval ur Monas yrkesliv:

  • HR-chef, ledningsgrupp med ansvar för strategiska och operativa HR-frågor. Driva och leda organisationsförändringar avvecklingsprocesser och fackliga förhandlingar.
  • Coacha och utveckla VD, mellanchefer samt ledningsgrupp inom ledar-, kultur- och HR-relaterade områden.
  • Genomföra samtliga HR-processer såsom medarbetarundersökningar, omorganisation, löneförhandlingar, policies, utveckla friskvårdssatsning, rehabiliteringsprogram, stresshantering, strategisk kompetensutveckling, rekrytering, kriskommunikation.
  • Ansvara för framtagning och genomförande av målstyrningsprocesser inom såväl affärs- som talangmål.
  • Driva och genomföra värdegrundsarbete.
  • Kompetensutveckla chefer genom införande av strategisk inventering, handlingsplan och genomförande av utbildningsprogram.
  • Utbilda inom DISC-profil, Certifierad 2006.
  • Rekryteringar av alla nivåer från specialisttjänster till VD.mona.beckman@logan.se

070-795 00 20

Teamtailor

Employer branding från Teamtailor